Austrālijas latvieši no Sidnejas pārsteiguši valmieriešus un atsūtījuši 38 sūtījumu kastes, kas pilnas ar Ulmaņlaikā un svešumā drukātām grāmatām.

Tie pārsvarā ir latviešu autoru darbi. Arī 1948. gadā iespiestais Aleksandra Grīna «Dvēseļu putenis», arī Jāņa Jaunsudrabiņa, Gunara Janovska, Aīdas Niedras darbi. Krājumā arī dzeja, proza un biogrāfiskie stāsti. Gandrīz tūkstoš grāmatu pašlaik glabājas biedrības «Kristīgais žēlsirdības centrs» telpās Valmierā, Stacijas ielā. «Man gribējās padalīties ar šo pārsteigumu, ko mums sarūpējuši draugi Sidnejā. Ilgus gadus uzturam draudzību ar turienes evaņģēliski luterisko latviešu draudzi, un draudzes priekšnieks atsūtīja ziņu, ka viņi likvidē bibliotēku, ka vēlas grāmatas, no kurām daudzas ceļojušas latviešiem līdzi uz Vāciju, tad mītnes zemēm, nogādāt atpakaļ dzimtenē. Mēs esam pārsteigti, ka sūtījums, kas līdz mums atnācis, ir tik liels un daudzpusīgs,» stāstīja centra vadītāja Gaida Pevko.

Pilnu rakstu ir iespējams izlasīt Valmieras officiālajā pilsētas laikrakstā “Liesma” Nr. 103

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.