Biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs” Valmierā, Stacijas ielā 26 darbojas jau desmito gadu. Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības un sadarbības partneru uzturētā bērnu labdarības virtuve šajos krīzes apstākļos ir arvien apmeklētāka. Šeit katru darba dienu mājīgi iekārtotā ēdamtelpā siltas bezmaksas pusdienas saņem ap 120 bērni vecumā līdz 18 gadiem, protams, palīdzība netiek atteikta nevienam.

Pārsvarā tie ir daudzbērnu, kā arī maznodrošināto ģimeņu bērni, kuri dažādu iemeslu dēļ nonākuši situācijā, kad vajadzīga palīdzība. Novērota tendence pēdējā laikā ir, ka bērnu labdarības virtuvi apmeklē arī bērni, kuriem nav trūcīgo ģimeņu statusa, kā arī jaunu cilvēku ģimenes, kuras nonākušas bezdarbnieku statusā. Kā atzīst „Kristīgā žēlsirdības centra” vadītāja Gaida Pevko: „Nav tādas dienas, kad kāds nemeklē palīdzību. Katru dienu ir kāds jauns apmeklētājs. Ja pirms desmit gadiem bija šaubas, vai šāda veida organizācija ir nepieciešama sabiedrībai, tad tagad var novērot, ka šādas organizācijas ir izveidojušās daudz”. „Kristīgais žēlsirdības centrs” Valmierā ir Latvijā vienīgā bērnu labdarības virtuve, kas jau sesto gadu ir iekārtojusi arī bērnu dienas centru, kurā darbojas brīvprātīgie pedagogi, uzņēmēji, studenti un vienkārši cilvēki, kas vēlas savu brīvo laiku veltīt šiem bērniem.

„Kristīgo žēlsirdības centru” atbalsta gan Valmiera pilsētas dome, gan uzņēmēji, gan privātpersonas, gan atbalstītāji ārvalstīs, kā arī Septītās dienas adventistu Valmieras draudze, Valmieras baptistu draudze, Romas katoļu Valmieras draudze un to mācītāji. Lai atbalstītu tos, kam klājas visgrūtāk biedrība aktīvi raksta dažādus projektus.

Biedrības „Kristīgais žēlsirdības centrs” darbības mērķis nav tikai siltu pusdienu nodrošināšana. Tikpat svarīgi ir dot šiem bērniem drošu, draudzīgu vidi, kāda bieži vien mājās tiem tiek liegta. Sarunā ar centra vadītāju Gaidu Pevko var redzēt cilvēka atvērto sirdi, vēlmi palīdzēt. Ne vienmēr šī palīdzība ir tikai siltas pusdienas, reizēm tā ir uzklausīšana, kopīga mājas darbu veikšana, vai vienkārši kopīga spēļu spēlēšana.

Avots: Zane Okrašinska

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.