Arī šogad, tāpat kā jau vairākas vasaras, centra bērni ar dziesmu sveica gaidītus ciemiņus — Halles pilsētas birģermeistares Annes Rodenbrokas-Vesselmanes vadīto vācu draugu delegāciju. Halles pārstāvjiem bija liela interese gan par dienas centra telpām, gan par zupas virtuves darbību. Līdzīgi žēlsirdības centri pastāv arī Vācijā, un šeit redzētais viņiem nav svešs. Īpašu interesi raisīja saruna ar dienas centra skolotāju Montu, kas nodarbojas ar bērniem Montesori skoliņā, kā arī ar skolotāju Agitu, kas vasarā palīdz bērniem iepazīt zemnieku saimniecības, laukus un dzīvniekus.

Uzzinājām, ka halliešiem patīk Valmiera pirms Jāņiem — zaļa un ziedoša. Labas atsauksmes bija arī par mūsu bibliotēku, ciemiņi interesējās, vai centra bērni to apmeklē. Arī šoreiz viesi bija ieradušies ar dāvanām, novēlēja veiksmīgu attīstību centram arī turpmāk.

Autors: Anita Martinsone

2016. gada 21. jūnija publikācija laikrakstā "Liesma"

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.