Nesen Valmierā, biedrībā “Kristīgais žēlsirdības centrs” viesojās ciemiņi no Vācijas pilsētas Halles. Halles pilsētas birģermeistares pirmais vietnieks Dīters Bārs, kā zināms ir halliešu un biedrības “Kristīgais žēlsirdības centrs” draudzības kontakta aizsācējs. Vācu viesus, kā arī pilsētas mēru Jāni Baiku un Valmieras Sv . Sīmaņa luterāņu draudzes mācītāju Ediju Kalekauru viesmīlīgi sagaidīja biedrības priekšsēdētāja Gaida Pevko.

Tūdaļ pēc sirsnīgās satikšanās un sasveicināšanās Dīters Bārs ar vislabākajiem centra izaugsmes un tālāk attīstības vēlējumiem Gaidai Pevko dāvāja aploksni ar halliešu sarūpēto kārtējo ziedojumu.Kā jau ierasts, viesus vispirms interesējas paveiktais biedrības telpās un sniegto pakalpojumu nodrošinājumā. Vispirms viņi apskatīja izremontētās sporta un rotaļu telpas, tad Montessori klasi un arī tīrības telpu.Viesus sajūsmināja ne tikai centra sakoptība un skaisti uzgleznotā ābele rotaļu istabā, bet arī biedrības Diena centra bērnu priekšnesumi ar dejām un dziesmām.Viesi ar aplausiem neskopojās.

Saruna par sadraudzības turpināšanu turpinājās pie kafijas galda. Bija interesanti ieklausīties Dītera Bāra stāstījumā par draudzības pirmsākumu. Bāra kungs teica: “Pirmo reizi Valmierā Zupas virtuvē un Dienas centrā kopā ar Halles delegāciju ierados 1996. gadā. Redzētais uzrunāja. Un tā jo projām Valmieru ar patiku apciemojam katru vasaru. Gribam savām acīm redzēt visas pozitīvās pārvērtības, kas biedrībā “Kristīgais žēlsirdības centrs”  panākts,  prasmīgi  saimniekojot un izlietojot arī Hallē saziedotos atbalsta līdzekļus. Redzam, ka mūsu sadarbības laikā paveikts ļoti daudz, bet tajā pašā laikā redzam arī to, ka  Valmieras maznodrošināto ģimeņu bērniem ir nepieciešama joprojām. Tad nu hallieši ir apņēmības pilni to turpināt, lai maznodrošināto ģimeņu bērni arī turpmāk būtu paēduši, labi mācītos un būtu veseli.

Turpinot sarunu, biedrības valdes priekšsēdētāja Gaida Pevko no sirds pateicās Dīteram Bāram arī par viņa vadībā sarūpētajām ikgadējām Ziemassvētku paciņām bērniem. Tieši birģermeistares  vietnieks Bārs ir uz Valmieru atceļojošo gada gaidītāko svētku paciņu patrons. Izmantojot izdevību, Gaida Pevko teica lielu paldies arī Valmieras pašvaldībai, kas gadiem ilgi atbalsta biedrību.

Atkal uz pieciem gadiem ir noslēgts kārtējais sadarbības līgums, kurā noteikts ka , biedrības rīcībā nodotās telpas ir lietojamas bez maksas, arī ūdens  un elektrības lietošanu pašvaldība sedz ar savu dotāciju. Pateicība izskanēja arī ziedotājiem no tālās Sidnejas Austrālijā.

“Sakām paldies ikvienam, kas atceras biedrību “Kristīgais žēlsirdības centrs” un no sirds tai ziedo kaut mazumiņu, kam mūsu  ikdienā tomēr ir liela nozīme, teica centra valdes priekšsēdētāja Gaida Pevko.

Autors: Anita Martinsone, teksts un foto

2018. gada 19. jūlija publikācija laikrakstā "Liesma"

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.