ORGANIZĀCIJAS:

     Valmieras pilsētas pašvaldība

Sociālo lietu pārvalde
     
    Borisa un Ināras Teterovu fonds

 

 

DRAUDZES:

       Adventistu Valmieras draudze
     
    Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze
     
    Rūjienas Sv. Bērtuļa ev. lut. draudze
     
    Valmieras baptistu draudze
     
    LELB Diakonijas Centrs
     
    Children for a better World e.v. Minhene, Vācija
     
    LBDS - Latvijas Baptistu draudżu savienība
     
    Caritas Latvija
     
  Ojabi luterāņu draudze Zviedrijā/
The Church of Sweden - Ojaby Parish
     
  Sidnejas latviešu ev. lut. draudze Austrālijā
    Flosas draudze Bavārijā
  Ev. lut. draudze Vācijā - Laima Urdze
  Pertas evaņģēliski luteriskā Sv.Pāvila draudze (Autrālija)

 


UZŅĒMUMI:

       SIA Liepkalni - Līga un Dagnis Čākuri
     
    SIA Rūjienas saldējums
     
    Laikraksts Liesma, SIA Imanta Info - Māra Rone
     
    SIA Sano Firma
     
    SIA Uzņēmējdarbības centrs - Daiga Pēkale
     
    SIA Kantīne B - Iveta Boša
  SIA Madis - Lilita un Visvaldis Baroni
  SIA Mediatio LV
    SIA Rigensi
  SIA Marturs


ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAS:

"Ancīši", Brenguļu pag. - Aija un Ivars Madrāji, Velta un Andris Kārkliņi

"Jaunozoli", Brenguļu pag. - Biruta un Ilmārs Immuri

"Kundziņi", Rubene, Kocēnu pag. - Leons Laitāns

"Birstalas", Burtnieku novads, Vecate - Gita un Armands Dukuri

"Jaunpils" - Inta Ramata

"Veckūkuri" - Ilvija Jakovina

"Mazdzērvītes" - Ausma un Jānis Ločmeļi

"Svitkas" - Māra un Modris Eliass

"Zīlūži" - Grasbergu ģimene

 


PRIVĀTPERSONAS:

Ineta Nīlandere

Valentīns Stakle

Kārlis Rūdolfs Zikmanis

Egīls Šakens

Juris Cīrulis

Inesis Boķis

Erna Barušs (Kanāda)

Zita Ābele

Maija Mole

Daina un Zigmārs Stikāni

Vija Ločmele

Tamāra Lindblūma (Zviedrija)

Jānis Busulis

Zaiga Meldere

Gita Dukure

Dzintra Opmane

Anna Riekstiņa

Līga Ciguze

Maija Lazdiņa

Vija Osvalde

Iluta Šmite

Zaiga Zvīgule

Jānis Polis

Inese Ezertēva

Juris Miķelsons

Inga Āboliņa

Helma Antone

Evija Roberta

Bekija Ose

Irina Juitinoviča

Gaļina Poļanska

Vita Knutova

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.