ORGANIZĀCIJAS:

     Valmieras pilsētas pašvaldība

Sociālo lietu pārvalde

 

 

DRAUDZES:

       Adventistu Valmieras draudze
     
    Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze
     
    Rūjienas Sv. Bērtuļa ev. lut. draudze
     
    Valmieras baptistu draudze
     
    LBDS - Latvijas Baptistu draudżu savienība
     
    Caritas Latvija
     
  Sidnejas latviešu ev. lut. draudze Austrālijā
  Pertas evaņģēliski luteriskā Sv.Pāvila draudze (Autrālija)

 


UZŅĒMUMI:

       SIA Liepkalni - Līga un Dagnis Čākuri
     
    SIA Rūjienas saldējums
     
    Laikraksts Liesma, SIA Imanta Info - Māra Rone
     
    SIA Sano Firma
     
    SIA Uzņēmējdarbības centrs - Daiga Pēkale
     
    SIA Kantīne B - Iveta Boša


ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAS:

"Kundziņi", Rubene, Kocēnu pag. - Leons Laitāns

"Birstalas", Burtnieku novads, Vecate - Gita un Armands Dukuri

"Zīlūži" - Grasbergu ģimene

 


PRIVĀTPERSONAS:

Ineta Nīlandere

Valentīns Stakle

Kārlis Rūdolfs Zikmanis

Egīls Šakens

Juris Cīrulis

Inesis Boķis

Erna Barušs (Kanāda)

Zita Ābele

Maija Mole

Daina un Zigmārs Stikāni

Vija Ločmele

Tamāra Lindblūma (Zviedrija)

Jānis Busulis

Zaiga Meldere

Gita Dukure

Dzintra Opmane

Anna Riekstiņa

Līga Ciguze

Maija Lazdiņa

Vija Osvalde

Iluta Šmite

Zaiga Zvīgule

Jānis Polis

Inese Ezertēva

Juris Miķelsons

Inga Āboliņa

Helma Antone

Evija Roberta

Bekija Ose

Irina Juitinoviča

Gaļina Poļanska

Vita Knutova

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.